Các cặp lô đẹp hôm nay - Xem cao thủ chốt số hôm nay đánh con gì

-->
Box vote số ngày 04/06/2023
* Đăng nhập để chốt số và xem số đẹp hôm nay
* Có thể thay đổi số vote trước 18h
Cách tính điểm BXH:
  • - Chốt 1 BTL (nếu trúng) = +5 điểm, nếu về nhiều nháy số điểm sẽ là 5*số nháy.
  • - Chốt 1 cặp STL (nếu trúng) cả 2 con = +8 điểm (Trường hợp trúng 1 thì +4 điểm)
  • - Chốt 1 BTĐ (nếu trúng) sẽ được +15 điểm
  • - Chốt 1 cặp STĐ (nếu trúng), sẽ  +10 điểm
  • - Chốt dàn 5 tới 10 số nếu trúng +5 điểm

⇒ Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa lại cặp số mà mình đã vote thì bạn chỉ cần sửa lại, hệ thống sẽ cập nhật con số mới bạn nhé. Sau 18 giờ hệ thống sẽ tự nhảy qua bảng vote của ngày hôm sau.

Top cao thủ chốt số chuẩn

STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Xuân Trà Giang
13 1 3
Dien Truong thanh
13 1 3
Hàm Lý
13 0 3
4
Bao Thai
9 0 2
5
Luân Ông già
9 0 2
6
Bảo Bảo (tinh)
8 1 1
7
Hoàng Hiệp
8 0 1
8
Văn đích Nguyen
8 1 2
9
Hà Duyên
8 1 1
10
Thơi Đặng
5 0 1
11
Lý ngân
5 1 1
12
Quỳnh Tương
5 0 1
13
Quý Lê
5 1 1
14
Philip Lam
5 1 1
15
Tâm Linh
4 1 1
16
Tu Vu
4 1 1
17
Duc Tri Nguyen
4 0 1
18
Quyền Đoàn
0 0 0
19
Qui At
0 0 0
20
Ngoan Kim
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Xuân Trà Giang
13 1 3
Dien Truong thanh
13 1 3
Hàm Lý
13 0 3
4
Bao Thai
9 0 2
5
Luân Ông già
9 0 2
6
Văn đích Nguyen
8 1 2
7
Bảo Bảo (tinh)
8 1 1
8
Thơi Đặng
5 0 1
9
Lý ngân
5 1 1
10
Quỳnh Tương
5 0 1
11
Tâm Linh
4 1 1
12
Tu Vu
4 1 1
13
Duc Tri Nguyen
4 0 1
14
Hoàng Hiệp
8 0 1
15
Quý Lê
5 1 1
16
Hà Duyên
8 1 1
17
Philip Lam
5 1 1
18
Quyền Đoàn
0 0 0
19
Qui At
0 0 0
20
Ngoan Kim
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Quyền Đoàn
0 0 0
Bảo Bảo (tinh)
8 0 0
Thơi Đặng
5 0 0
4
Qui At
0 0 0
5
Ngoan Kim
0 0 0
6
Nam Nguyễn van
0 0 0
7
Hiep Vu
0 0 0
8
Gia Cát Dự
0 0 0
9
Bao Thai
9 0 0
10
Lý ngân
5 0 0
11
Hùng Lý văn
0 0 0
12
Xuân Trà Giang
13 0 0
13
KQXSMB.mobi
0 0 0
14
Dien Truong thanh
13 0 0
15
Hàm Lý
13 0 0
16
Quỳnh NguyỄn
0 0 0
17
Lộc Tâm Linh
0 0 0
18
XSMN.mobi
0 0 0
19
Rết Huỳnh văn
0 0 0
20
Quỳnh Tương
5 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Lộc Phát
45 4 8
Xuân Trà Giang
39 4 9
Ngoan Kim
37 2 5
4
Dien Truong thanh
37 2 6
5
Anh Hoàng
36 5 8
6
KQXSMB.mobi
35 3 7
7
Quý Lê
33 5 6
8
THE END
32 3 7
9
Philip Lam
31 5 6
10
Tu Vu
31 5 6
11
Hà Duyên
31 5 5
12
Nguyên an vi
30 3 6
13
Tâm Linh
27 4 6
14
Thãnh Chon
27 3 4
15
Bảo Bảo (tinh)
22 4 4
16
Thế Anh Đặng
22 0 3
17
Duc Tri Nguyen
21 2 4
18
Gia Cát Dự
21 2 5
19
Đạt Nguyễn
21 2 3
20
Thien Nguyen
19 4 4
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Xuân Trà Giang
39 4 9
Anh Hoàng
36 5 8
Lộc Phát
45 3 7
4
Tu Vu
31 5 6
5
THE END
32 2 6
6
Quý Lê
33 5 6
7
Nguyên an vi
30 3 5
8
KQXSMB.mobi
35 2 5
9
Gia Cát Dự
21 2 5
10
Ngoan Kim
37 2 5
11
Tâm Linh
27 4 5
12
Hà Duyên
31 5 5
13
Philip Lam
31 3 5
14
Luân Ông già
18 0 4
15
Duc Tri Nguyen
21 2 4
16
Văn đích Nguyen
16 3 4
17
Bảo Bảo (tinh)
22 4 4
18
Thien Nguyen
19 4 4
19
LỘC PHÁT 6868
17 3 4
20
Dien Truong thanh
37 2 4
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
KQXSMB.mobi
35 2 2
Dien Truong thanh
37 0 2
Lộc Tâm Linh
18 0 1
4
Nguyên an vi
30 0 1
5
Thãnh Chon
27 0 1
6
Con số may mắn
5 0 1
7
THE END
32 0 1
8
Hoàn Lê
14 0 1
9
Lộc Phát
45 0 1
10
Tâm Linh
27 0 1
11
Philip Lam
31 0 1
12
Luân Ông già
18 0 0
13
Trà Chung
0 0 0
14
Duc Ha
0 0 0
15
Tu Doan Ngoc
5 0 0
16
Hiep Vu
0 0 0
17
Duc Tri Nguyen
21 0 0
18
Xuân Trà Giang
39 0 0
19
Văn đích Nguyen
16 0 0
20
Quyền Đoàn
4 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Dien Truong thanh
37 2 6
Philip Lam
22 3 4
KQXSMB.mobi
21 2 4
4
Tu Vu
18 3 4
5
Bảo Bảo (tinh)
17 3 3
6
Hà Duyên
17 3 3
7
Xuân Trà Giang
17 2 4
8
Văn đích Nguyen
16 3 4
9
Quý Lê
14 3 3
10
Lộc Phát
14 1 3
11
THE END
14 1 3
12
Hàm Lý
13 0 3
13
Thịnh Phạm
13 0 3
14
Lý ngân
10 2 2
15
Lộc Tâm Linh
10 1 2
16
Ngoan Kim
10 0 1
17
Anh Hoàng
9 2 2
18
Hùng Lý văn
9 0 2
19
Luân Ông già
9 0 2
20
Phạm Cường
9 0 2
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Xuân Trà Giang
17 2 4
Dien Truong thanh
37 2 4
Philip Lam
22 3 4
4
Tu Vu
18 3 4
5
Văn đích Nguyen
16 3 4
6
KQXSMB.mobi
21 2 3
7
Bảo Bảo (tinh)
17 3 3
8
Hàm Lý
13 0 3
9
Quý Lê
14 3 3
10
Thịnh Phạm
13 0 3
11
Hà Duyên
17 3 3
12
Hùng Lý văn
9 0 2
13
Tâm Linh
8 2 2
14
Luân Ông già
9 0 2
15
Lý ngân
10 2 2
16
LỘC PHÁT 6868
8 2 2
17
Phạm Cường
9 0 2
18
Huy Luuquang
9 0 2
19
Lộc Phát
14 0 2
20
Anh Hoàng
9 2 2
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Dien Truong thanh
37 0 2
KQXSMB.mobi
21 1 1
Thãnh Chon
5 0 1
4
Nguyên an vi
5 0 1
5
Lộc Phát
14 0 1
6
Con số may mắn
5 0 1
7
Lộc Tâm Linh
10 0 1
8
THE END
14 0 1
9
Hùng Lý văn
9 0 0
10
Bảo Bảo (tinh)
17 0 0
11
Tâm Linh
8 0 0
12
Trùm Trailer
4 0 0
13
Xuân Trà Giang
17 0 0
14
Hàm Lý
13 0 0
15
Luân Ông già
9 0 0
16
Lý ngân
10 0 0
17
LỘC PHÁT 6868
8 0 0
18
Phạm Cường
9 0 0
19
Quỳnh Tương
5 0 0
20
Quyền Đoàn
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
690 59 138
Tâm Linh
608 59 119
LỘC PHÁT 6868
604 61 119
4
Ngoan Kim
599 48 115
5
Duc Tri Nguyen
564 50 115
6
Phúc Đàm quang
520 57 97
7
Hà Duyên
510 62 93
8
Phạm Cường
494 49 101
9
Hoàng Hiệp
450 50 88
10
Anh Hoàng
442 52 89
11
Thơi Đặng
415 25 79
12
KQXSMB.mobi
407 43 74
13
TRẦN VỦ ĐỆ
401 30 76
14
Quỳnh NguyỄn
396 41 79
15
Hùng Lý văn
392 22 72
16
Lữ Phụng Tiên
375 29 71
17
Hàm Lý
374 20 67
18
XSMN.mobi
366 38 70
19
Thuy Thanh
358 37 66
20
JQK
357 32 68
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
690 39 116
Duc Tri Nguyen
564 50 114
LỘC PHÁT 6868
604 43 100
4
Ngoan Kim
599 44 97
5
Tâm Linh
608 53 96
6
Phạm Cường
494 39 92
7
Hà Duyên
510 60 90
8
Phúc Đàm quang
520 45 82
9
Hoàng Hiệp
450 43 79
10
Anh Hoàng
442 44 76
11
Thơi Đặng
415 19 72
12
Quỳnh NguyỄn
396 38 69
13
TRẦN VỦ ĐỆ
401 21 63
14
Đạt Nguyễn
353 39 62
15
Lữ Phụng Tiên
375 24 62
16
thanh tan
353 32 62
17
KQXSMB.mobi
407 32 60
18
JQK
357 28 59
19
XSMN.mobi
366 30 59
20
Hàm Lý
374 18 58
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Tâm Linh
608 0 23
THE END
690 4 22
LỘC PHÁT 6868
604 2 19
4
Ngoan Kim
599 0 18
5
Phúc Đàm quang
520 5 15
6
Hùng Lý văn
392 0 15
7
KQXSMB.mobi
407 6 14
8
Hưng Nguyễn
224 0 14
9
Thuy Thanh
358 3 14
10
Bui Tien
343 0 14
11
Nguyễn Nam
90 0 13
12
Thãnh Chon
338 3 13
13
TRẦN VỦ ĐỆ
401 4 13
14
Anh Hoàng
442 6 13
15
Tuấn Anh Nguyễn
258 0 11
16
XSMN.mobi
366 2 11
17
Xuân Trà Giang
322 0 11
18
Nam Thanh
184 5 11
19
Quỳnh NguyỄn
396 0 10
20
Hoàng Phong
214 0 10
Tham khảo để có nhận định chính xác nhất:
Các cao thủ chốt số ngày 04/06/2023
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Lộc Tâm Linh
67
67
76
71
71
17
12
21
26
62
67
76
17
71
08
80
Bảo Bảo (tinh)
64
46
14
41
96
69
19
91
Bao Thai
96
84
96
96
96
96
Quyền Đoàn
07
43
48
71
35
53
37
73
11
31
41
91
71
LỘC PHÁT 6868
89
98
78
04
04
40
24
42
29
92
47
74
97
79
78
87
Duc Tri Nguyen
85
85
67
52
52
50
50
52
Xuân Trà Giang
00
00
03
00
00
03
00
03
30
05
50
55
11
88
99
77
Hoàn Lê
68
68
86
86
68
86
Phúc Đàm quang
52
00
88
42
24
74
47
29
92
79
97
14
41
00
88
77
Nguyên an vi
24
24
42
42
24
24
42
00
07
70
44

Thảo luận XSMB

Thống kê nhanh cho ngày 04/06/2023

Lô tô lâu chưa ra (lô gan):

0615 ngày 0912 ngày 1412 ngày 9011 ngày 5210 ngày
038 ngày 108 ngày 478 ngày 868 ngày 958 ngày
017 ngày 117 ngày 317 ngày 326 ngày 596 ngày
746 ngày 806 ngày 896 ngày 155 ngày 365 ngày
385 ngày 485 ngày 495 ngày 925 ngày 945 ngày
334 ngày 374 ngày 504 ngày 684 ngày

Lô tô về nhiều trong 30 ngày qua:

6715 lần 4214 lần 8414 lần 8713 lần 6213 lần
4313 lần 4113 lần 9113 lần 0813 lần 5613 lần
4012 lần 2112 lần 7111 lần 5311 lần 0011 lần
7911 lần 3611 lần 4911 lần 1911 lần 2711 lần
3711 lần 1611 lần 4410 lần 9710 lần 5410 lần
5110 lần 6410 lần 3010 lần 3810 lần 969 lần

Cặp lô tô lâu chưa ra (cặp lô gan):

0990
11 ngày
0110
7 ngày
4774
6 ngày
5995
6 ngày
4994
5 ngày
6886
4 ngày
0660
3 ngày
1331
3 ngày
6996
3 ngày
7887
3 ngày
1771
2 ngày
1881
2 ngày
2772
2 ngày
8998
2 ngày
0220
1 ngày
1551
1 ngày
1661
1 ngày
1991
1 ngày
2332
1 ngày
2992
1 ngày
3443
1 ngày
3553
1 ngày
3663
1 ngày
3773
1 ngày
4884
1 ngày
5885
1 ngày
6776
1 ngày

Cặp lộn cùng gan nhiều nhất:

Giải đặc biệt lâu chưa ra:

84358 ngày 25357 ngày 08344 ngày 01323 ngày 93263 ngày
90245 ngày 51242 ngày 68240 ngày 50236 ngày 09234 ngày
74228 ngày 99218 ngày 10201 ngày 06196 ngày 29189 ngày
22173 ngày 78171 ngày 80169 ngày 88168 ngày 07167 ngày

Thống kê giải đặc biệt theo tổng & chạm:

Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn cặp số mà bạn yêu thích và xem những cặp lô chơi nhiều nhất trong ngày

Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc để nhập các bộ số mình đề cử.

Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.

Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.

Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số.

Các câu hỏi thường gặp

Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè
 xổ số.

Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?

Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan